D/UMO - მრგვალი მილების სამაგრი


მილების სამაგრი, milebis samagri, დოსპელი, dospel, სავენტილაციო მილები, Saventilacio milebi, Saventilacio milebi, სავენტილაციო მილები და აქსესუარები

შესაძლო ვერსიები

S სტანდარტული

მოდელები

007-0237 D/UMO ∅100 S

007-0239 D/UMO ∅104 S

007-4346 D/UMO ∅125 S

შესაძლო ფერები

თეთრი

არსებული მასალა

ABS

  ØA B C D E
D/UMO Ø100 100 105 107 18 55
D/UMO Ø104 104 111 113 18 45
D/UMO Ø125 125 132 131 17 62